پشتبانی اضطراری

در مواقع ضروری میتوانید با شماره بنده تماس بگیرید (کلیک کنید)

مهندس حسن رنجبری

۰۹۳۹۲۷۶۰۹۸۴

آدرس ما استان هرمزگان شهرستان قشم -بلوار خلیج فارس -طولا- بعد از دانشگاه پیام نور -منازل سازمانی فنی و حرفه ای جزیره قشم کد پستی :۷۹۵۱۱۱۸۹۵۳