تلفن تماس : ۰۹۳۹۲۷۶۰۹۸۴

آدرس : استان هرمزگان شهرستان میناب خ جاسک

کد پستی : ۱۹۴۶۷۸۳۷۴۲

پست الکترونیکی : farsphotoshop@gmail.com