فونت فارسی داریوش یا عصر جدید (TTF)

بدون امتیاز 0 رای
تومان29,000
این فونت فارسی که ایده برداری آن از لوگو برنامه تلویزیونی عصر جدید بوده است ، سعی شده در طراحی حروف…
تومان29,000