مرضیه هستم در زمینه فتوشاپ کار میکنم و علاقه زیادی به ادیت عکس دارم